Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Plus I APP
Antiflash
Pyro
E-shop

Co říká legislativa

  • Legislativně tuto problematiku upravuje EN 335 – Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva.
  • Na evropské úrovni se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR). Ochranné přípravky na dřevo a účinné látky v nich obsažené musí být schváleny.
  • Pokud se přípravkem na ochranu dřeva ošetřuje dřevo trvale zabudované do staveb, patří takovýto přípravek mezi tzv. stanovené výrobky podle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a musí pro uvedení na trh EU splňovat technické požadavky, které jsou upravované národní legislativou té které členské země EU.
  • V České republice jsou technické požadavky uvedeny v Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
  • Na ochranu dřeva se mohou použít pouze chemické prostředky, které byly certifikovány, mají typové označení a jsou registrovány Ministerstvem zdravotnictví prostřednictvím Registru chemických látek.

Třídy použití

Poškození dřeva škůdci závisí na tom, kde a jak je dřevo použito. Obecně platí, že čím intenzívnější je vliv vlhkosti, tím vyšší je nebezpečí napadení některým typem škůdce. Neplatí to ale absolutně. Brouci napadají i poměrně suché interiérové dřevo s maximální vlhkostí do 20 procent a mnozí škůdci se ve výskytu mohou podporovat.

Třídy ohrožení dřeva dle ČSN EN 335
Třída použití
Popis
Škůdci
Příklady použití dřeva
Prostředí
1
dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, není vystaveno působení vlhkosti
hmyz
střešní řezivo, podlahová prkna, lišty, stolařské a truhlářské řezivo
neklimatizované suché interiéry (půdní prostory, krovy)
vlhkost dřeva 10 - 20 %
2
dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, vlhkost okolí nebo kondenzace par může vést k občasnému zvýšení vlhkosti dřeva
hmyz
houby
konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par
neklimatizované interiéry s relativní vlhkostí vzduchu i více než 80 % (sklepy, prádelny)
vlhkost dřeva někdy může přesáhnout 20 %
3
dřevo je v exteriéru nad zemí, vystaveno opakované zvýšené vlhkosti
hmyz
houby
exteriérové řezivo, podhledy, obvodové konstrukce, střešní šindele, zábradlí, plotové desky
exteriéry, ale bez kontaktu se zemí (venkovní obklady a konstrukce)
vlhkost dřeva často větší než 20 % + působení povětrnosti
4
dřevo je v trvalém kontaktu se zemí nebo sladkou vodou, vystaveno působení vlhkosti
hmyz
houby
sloupy elektrického vedení, zvukové bariéry, dřevěné základy, dětská hřiště, pilíře, mostní konstrukce
dřevo zabudované do země anebo vody (i částečně)
vlhkost dřeva stále vyšší než 20 % + působení povětrnosti a kontakt se zemí
5
dřevo je vystaveno působení mořské vody
mořští škůdci
houby
pilíře, mola, přístavní hráze, lodní trupy
dřevo zabudované do mořské vody (i částečně)
vlhkost dřeva je stále vyšší než 20 % + působení mořské vody

Typové označení ochranných prostředků proti biotickým škůdcům 
Symboly používané v typovém označení prostředku charakterizující jeho jednotlivé ochranné i sanační vlastnosti, které jsou stanovené zkouškami nezávislé zkušební laboratoře podle příslušných norem:

IP ... preventivní účinnost proti hmyzu;
FB ... účinnost proti houbám třídy Basidiomycetes;
FA ... účinnost proti houbám třídy Ascomycetes (způsobujícím měkkou hnilobu);
B ... účinnost proti houbám způsobujícím modrání;
P ...  účinnost proti plísním;
D … ošetřené dřevo může být vystavené vlivu povětrnosti; toto je ověřeno polní zkouškou
E ... ošetřené dřevo může být zabudované v extrémních podmínkách v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou; toto je ověřeno polní zkouškou.

© ARSYLINE 2024
E-shop

Vážení zákazníci, momentálně pro vás připravujeme novou verzi našeho e-shopu.

Spuštění plánujeme na začátek sezóny 2022.

Děkujeme za pochopení.

Zavřít
Upozornění
Zavřít