Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Plus I APP
Antiflash
Pyro
E-shop

Nejčastější dotazy

Proč dřevo impregnovat, používat chemii?

V příznivých podmínkách nám dřevo může sloužit dlouhou dobu, musíme ho však chránit před rozvojem podmínek vhodných pro napadení škůdci konstrukční ochranou. Týká se to jak dřeva pod střechou, tak dřeva venku, které je navíc vystaveno vyšší vlhkosti díky působení deště.

Stále více investorů si uvědomuje, že riziko napadení dřevokaznými škůdci se zvyšuje díky možným chybám v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále např. díky vodorovným plochám konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká. Sebelepší projekt také nemůže sám o sobě zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k chybě v nějakém detailu. Často se také stává, že dřevo na stavbu přichází s mnohem vyšší vlhkostí než je žádoucích 20 %.

V tomto případě slouží chemická impregnace dřeva jako pojistka před potenciálními problémy. Tuto pojistku možná v průběhu životnosti stavby nikdy nevyužijeme, ale pokud nastanou výše uvedené situace, budeme rádi, že takovou ochranu máme. Že jsme na prevenci mysleli včas a předešli možným komplikacím a nákladům spojených s následnou sanací napadeného dřeva.

Představme si modelovou situaci, kdy stavíme dům o půdorysu 15 x 10 m v hodnotě 3 mil. Kč. Na střechu použijeme 8 m3 střešního řeziva. Cena profesionálně impregnovaného střešního řeziva, které koupíme na pile, je zhruba 45 tis. Kč. Neošetřené řezivo je možné koupit za přibližně 40 tis. Kč. Rozdíl 5 tis. korun (0,16 % z hodnoty domu) za klidný spánek rozhodně stojí!

Více o tom, proč impregnovat, si můžete přečíst i zde.

Střešní fólie a/nebo impregnace střešního řeziva proti škůdcům?

Na základě provedených testů, prostudování běžně dostupných informací a našich dlouholetých znalostí jsme došli k závěru, že:

Preventivní chemické ošetření střešního řeziva je krokem, který jednoznačně vede k prodloužení životnosti stavby. Naopak volba nevhodné střešní fólie může být tím faktorem, který v důsledku souhry okolností může vést ke zkrácení životnosti stavby a nutnosti rekonstrukce. Je tedy lepší si postavit střechu z impregnovaného dřeva, která vydrží desítky let, a to s fólií nebo bez ní, než spoléhat pouze na fólii bez impregnace, protože:

  • Impregnace dřeva se používá při stavbách střech dlouhodobě. Dávno před impregnací v dnešním pojetí, a to i Bochemit se s úspěchem používá už více než 50 let, se s oblibou používaly pro ochranu střešních konstrukcí např. kreozotové oleje. A tyto střechy jsou dodnes funkční, nepoškozené, nenapadené.
  • Impregnace, je-li provedena správně podle návodu, chrání dřevo pod střechou neomezeně dlouho, tzn. po celou dobu životnosti stavby.
  • Střešní fólie má udávanou obvyklou životnost kolem 15 let, a to je velmi málo právě vzhledem k plánované životnosti stavby. To znamená, že střešní fólie časem degradují i bez kontaktu s impregnovaným dřevem. Navíc z našich testů vyplynulo, že některé fólie propouští vodu okamžitě už jako nové, tzn. nezajistí ochranu proti vlhkosti vůbec. A to i bez kontaktu s impregnačním přípravkem.  
  • Záruční podmínky střešních fólií jsou často nastaveny tak, že jsou velmi obtížně realizovatelné už při montáži, a to dokonce montáži profesionální. Například nelze zabránit působení přímého slunečního záření a vlivu povětrnostních podmínek (deště) v průběhu montáže.
  • Pokud neimpregnované latě v podmínkách pod střešní krytinou nebudou trvale suché pod doporučených 10 %, budou lákadlem pro dřevokazný hmyz, čemuž fólie nezabrání. Degradovaná lať může naopak mechanicky poškodit fólii. Při případném zatékání poškozená fólie umožní vodě proniknout do dřeva a urychlit jeho další degradaci.
  • Fólie působí jako mechanická ochrana dřeva proti vlhkosti. Jedná se ale o vlhkost dodatečnou, která přichází náhle a nečekaně např. při poškození střešní krytiny. Nechrání dřevo proti napadení škůdci v případě přirozené vlhkosti dřeva. Je nutné brát v úvahu, že nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat dokonce již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Přitom se běžně stává, že na stavbu přichází dřevo s vlhkostí mnohem vyšší. 

Věříme, že Vám tyto informace usnadní Vaše rozhodování.

Co mám dělat, je-li dřevo napadené dřevokaznou houbou nebo hmyzem?

Jedná-li se o konstrukční a nosné prvky, vždy se nejprve poraďte s odborníkem (stavebním technikem, projektantem, statikem apod.). Doporučený postup použití přípravků můžete konzultovat s námi.

Jak ošetřit dřevo napadené hmyzem?

Nejprve odstraňte napadenou část dřeva, řádně očistěte povrch od prachu a nečistot, poté k ošetření dřeva použijte BOCHEMIT Plus I.

Více na Rady a tipy

Jak postupovat při aplikaci impregnace BOCHEMIT?

Nejdříve je důležité přečíst si podrobně návod, kde je uvedeno, jak výrobek ředit, jak a v jakém množství jej aplikovat a jaké použít ochranné pomůcky. Obecně platí, že preventivní ochrana dřeva nátěrem nebo postřikem se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby bylo dosaženo celistvého a stejnoměrného nánosu prostředku po celém povrchu dřeva. K dosažení požadovaného příjmu jsou obvykle potřeba jedna až dvě aplikace. Potřebné množství výrobku je možno zjistit vynásobením povrchu impregnovaného řeziva a předepsaného příjmu uvedeného na etiketě nebo použijte náš kalkulátor spotřeby.

Jak poznám, že je dřevo napadené škůdci?

Jestli bylo dřevo napadeno, a jakým škůdcem či škůdci, nejpřesněji určí specializované firmy. Ale varovné signály pozná i laik. Všímejte si viditelných změn na dřevěné konstrukci, např. změn zbarvení dřeva, mokrých skvrn, hromádek požerků pod výletovými otvory, dřevo může být v určitých místech měkčí, ve vzduchu je cítit vlhkost a houby.

Jaká je životnost impregnovaného dřeva?

Životnost provedené ochrany přípravky BOCHEMIT je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená, u dřeva v exteriéru minimálně 10 let. Poté je doporučeno provést kontrolu stavu ochrany (ideálně ve dvouletých intervalech). Je nutné také pamatovat na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci a houbami ohrožena nejvíce, tam prakticky vždy destrukční proces začíná.

Jakým způsobem zajišťuje BOCHEMIT Antiflash protipožární ochranu impregnovaného dřeva?

BOCHEMIT Antiflash zajišťuje snížení hořlavosti dřeva snížením rychlosti jeho hoření a šíření plamene na povrchu dřeva. Pokud se dřevo ošetřené produktem BOCHEMIT Antiflash v předepsaném příjmu vystaví působení plamene, účinné látky se zahříváním začnou rozkládat na nehořlavé plynné látky, které se z povrchu ošetřeného dřeva uvolňují do okolí a zředí kyslík nezbytný pro hoření dřevní hmoty natolik, že nepostačuje pro další šíření plamene.

Zahříváním ošetřeného dřeva zároveň vzniká na povrchu zpěněná izolační vrstva, která zabraňuje přímému kontaktu plamene s povrchem dřeva, tím přednostně absorbuje teplo plamene a brání jeho přístupu k povrchu dřeva. To má za následek opět zpomalení hoření a urychlení tvorby zuhelnatělé povrchové vrstvy dřeva. Tato vrstva má významný tepelně izolační efekt a také brání dalšímu šíření plamene.

Je možné dřevo impregnované BOCHEMITEM pálit?

Impregnované dřevo se běžně nesmí používat jako topivo, ale předá se k likvidaci firmě s oprávněním k této činnosti. Odřezky dřeva ošetřeného Bochemitem QB Profi je však možné spálit.

Je možné impregnovat dřevo sloužící k výrobě dětských hřišť, případně ohrad pro zvířata?

Ano. Použijte dřevo ošetřené přípravkem BOCHEMIT Forte Profi  metodou vakuo-tlakové impregnace. Bochemit Forte Profi je nejlepší volbou pro ochranu všech druhů dřevěných prvků v exteriéru a v kontaktu se zemí, jako jsou právě dětská hřiště, lavičky, zahradní nábytek, ploty, palisády, ohrady pro zvířata, sloupy a kůly.

Dokumentace k povolení uvádět tento přípravek na trh EU se zabývá mj. prověřením zdravotních rizik spojených s aplikací přípravku, i rizik, která mohou vznikat sekundárně při kontaktu s ošetřenými předměty. Z ní vyplývá, že dřevo ošetřené přípravkem BOCHEMIT Forte Profi nemá negativní vliv na zdraví dětí, dospělých osob a zvířat při dermálním kontaktu.

Nedostane se impregnace ze dřeva vyvýšených záhonů do zeleniny?

Nejúčinnější metodou impregnace dřeva v přímém kontaktu s půdou je vakuo-tlaková impregnace v kombinaci s přípravkem Bochemit Forte Profi. Bochemit Forte Profi je ze dřeva téměř nevyluhovatelný. Přesto by při použití impregnovaného dřeva pro zahrádkářské účely, tedy i pro výrobu vyvýšených záhonů, neměla být půda s ošetřeným dřevem v přímém kontaktu. Doporučujeme vytvořit mezi půdou a dřevem nepropustnou bariéru např. pomocí polyethylenové fólie.

Je možné na impregnaci přípravky BOCHEMIT nanést další nátěr?

Po zaschnutí impregnace se povrchové vlastnosti dřeva nemění a lze na impregnaci aplikovat další běžně používané lazurovací nebo krycí nátěry. Vzhledem k široké nabídce nátěrů doporučujeme odzkoušet vybraný typ na skrytém místě, abyste zjistili výsledný barevný vzhled dřeva. Rozhodnete-li se pro další nátěr, doporučujeme zvolit bezbarvou variantu BOCHEMITU.

Je možné použít impregnované dřevo v interiéru?

Dřevo ošetřené impregnačními prostředky BOCHEMIT lze použít i v obytných místnostech. Impregnované dřevo však nesmí být použito tam, kde by mohlo přijít do kontaktu s jídlem, krmivy nebo pitnou vodou. Impregnace se také nepoužívá na dřevo sloužící k výrobě dětského nábytku a hraček.

Má na výsledek impregnace vliv vlhkost dřeva?

Ano, dřevo by mělo být před impregnací vysušené. Velmi zjednodušeně platí, že čím více vody dřevo obsahuje, tím méně je schopno pojmout impregnační roztok.

Mám před použitím impregnace dřevo ohoblovat?

U staršího dřeva je nutné odstranit prach, předchozí nátěry a staré vrstvy zkorodovaného dřeva, protože ty brání smáčení dřeva impregnační látkou. Nové dřevo není nutné hoblovat, do hoblovaného dřeva vsakuje impregnační roztok hůře než do nehoblovaného.

Mohu si dřevo naimpregnovat svépomocí?

Naimpregnovat dřevo si může každý sám, jelikož přípravky pro impregnaci dřeva jsou volně dostupné a aplikace nátěrem je jednoduchá. Z naší výrobkové řady k těmto účelům slouží zejména Bochemit Opti F+Bochemit Hobby. V případě realizace větší stavby doporučujeme oslovit profesionální dodavatele impregnovaného stavebního řeziva. Při profesionální ochraně dřevěných krovů a dalšího stavebního řeziva se používá především máčení, vakuo-tlaková impregnace a injektáž. Jsou to technologie, kdy jde o přenos látek do dřeva pomocí hydrostatického nebo hydraulického tlaku.

Mohu zvýšit účinnost impregnace tak, že použiji méně ředěný roztok, tzn. větší koncentraci?

Optimální ředění koncentrátu je vždy doporučeno výrobcem na základě testů účinnosti impregnačního přípravku v nezávislé laboratoři. Nemusí platit, že čím je roztok koncentrovanější, tím lépe. Koncentrovanější roztok může zasychat na povrchu dříve, než stihne vsáknout do dřeva.

Proč bývá impregnované dřevo barevné?

Existuje více barevných variant impregnačních přípravků. BOCHEMIT se vyrábí bezbarvý, zelený a hnědý. Smyslem barevných variant je pouze rozlišit ošetřenou část dřeva od té, která ošetřena nebyla. Sytost barvy nevypovídá o množství účinných látek v ošetřeném dřevě.

© ARSYLINE 2024
E-shop

Vážení zákazníci, momentálně pro vás připravujeme novou verzi našeho e-shopu.

Spuštění plánujeme na začátek sezóny 2022.

Děkujeme za pochopení.

Zavřít
Upozornění
Zavřít