Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Plus I
Plus I APP
Antiflash
Pyro
E-shop

Ošetření dřevěných prvků zámku Nedražice

Ošetření dřevěných prvků zámku Nedražice

Památkově chráněná budova zámku Nedražice na Tachovsku se nachází uprostřed areálu hospodářského dvora v západní části vsi. Jedná se o jednopatrový objekt čtvercového půdorysu s charakteristickou schodišťovou věžičkou v severovýchodním nároží. V interiéru vyniká zejména vstupní hala s pohledovými trámy a dřevěným obkladem stěn nebo dvouramenné schodiště do patra. Jádro panského sídla tvoří zřejmě zbytky gotické tvrze ze 14. století. Následovaly renesanční, barokní a novější stavební úpravy z 20. let minulého století. Majitelé objektu se poměrně často střídali, výjimku tvořil rod Merklínských z Merklína, který zde sídlil téměř 100 let do poloviny 18. století. Helmům z Albenreuthu patřil zámek do roku 1945, poté sloužil pro potřeby státního statku jako byty.

V minulých letech bylo za podpory Havarijního programu Ministerstva kultury postupně provedeno statické zajištění s provizorním podepřením stavby. Na mansardovou střechu a věžičku byla položena provizorní lepenková krytina, která je v současnosti nahrazována vláknocementovými šablonami. Dále jsou realizovány nové klempířské prvky a oprava komínů.

I letos pokračuje náročná obnova zámku. Dřevěné součásti zastřešení zámecké budovy trpěly zejména mnohaletým zatékáním srážkové vody. Silně poškozen byl především sloupek v severozápadním rohu včetně části pozednice. Proto byly vyměněny za prvky stejného profilu. Všechny narušené díly jsou obnovovány v původních profilech a vázány tradičními tesařskými spoji. V místech uložení na zdivo a na původní zdravé prvky bylo dřevo ošetřeno fungicidním nátěrem Bochemit QB Profi v bezbarvé úpravě.

Autor fotografií: Jan Pospíšil. Text vznikl ve spolupráci s redakcí portálu PROPAMÁTKY.


© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít