Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Plus I
Plus I APP
Antiflash
Pyro
E-shop

Střechu kostela ve vesnici Strei ošetřili Bochemitem Forte Profi

Střechu kostela ve vesnici Strei ošetřili Bochemitem Forte Profi

Kostel Strei ve stejnojmenné vesnici je cennou památkou rumunské Transylvánie a součástí známé archeologické lokality. První doklad o kostelu pochází z roku 1392. Cennou památku odborníci opakovaně restaurovali. Dřevo na rekonstrukci střechy bylo preventivně ošetřeno Bochemitem Forte Profi.

Stavba byla vybudována z kamene, na západní straně má věž se zvonem, v malé chrámové lodi s trámovým stropem je umístěn obdélníkový oltář. Interiér je dlážděn římskými cihlami. Výzdoba zahrnuje vnitřní fresky, které podle nápisu pocházejí ze třetí čtvrtiny 14. století a jsou kombinací byzantské ikonografie, italských prvků a silného románského vlivu. To jim dodává jedinečnost. Rovněž vnější fasáda se ale pyšní fragmenty obrazů.

Strejský kostel byl obnoven v letech 1969 – 1970, kdy byly především restaurovány zmíněné cenné nástěnné malby v interiéru. V posledních letech se kostelu dostalo další péče, a to s podporou nadace prince Charlese z Walesu, který se zajímá o záchranu rumunských památek v Transylvánii a Banátu. Od roku 2017 probíhaly na kostele Strei významné záchovné zásahy. Mimo jiné také zastřešení a odvlhčení. Dřevo použité na střechu bylo preventivně ošetřeno Bochemitem Forte Profi, o což se mimo jiné postarala společnost Deposib Expert, významný obchodní partner společnosti Bochemie v Rumunsku.

Reference může podat pan Ilie Moga, www.deposib.ro

© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít