Opti F
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Nátěr a postřik

Nátěr a postřik

  • Provádí se jednak na hotových nebo demontovaných prvcích, jednak na zabudovaných dřevěných konstrukcích.
  • Preventivní ochrana dřeva postřikem se provádí ve stacionárních zařízeních (stříkací tunely, kabiny). K dodatečné ochraně již zabudovaných konstrukcí (zejména na obtížně přístupných místech) se používají přenosné tryskové postřikovače.
  • Velký vliv na příjem ochranné látky má povrch dřeva. Nehoblované řezivo má přibližně dvojnásobný příjem látky na jednotku plochy než řezivo hoblované. Dalším faktorem ovlivňujícím příjem ochranné látky je sklon řeziva. Ve svislé poloze je nános asi o třetinu menší než nános ve vodorovné poloze.
© ARSYLINE 2019
Upozornění
Zavřít