Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Plus I APP
Antiflash
Pyro
E-shop

Vakuo-tlaková impregnace

Vakuo-tlaková impregnace

  • Tato metoda je zejména vhodná pro impregnaci dřeva, které bude v dlouhodobém přímém styku se zemí nebo sladkou vodou (třída použití 4) - stavebních konstrukcí, sloupů, palisád, mostů, kůlů pro vinohrady apod.
  • Doporučený impregnační režim – dle Bethela (podtlak – přetlak – podtlak).
  • Trvání jednotlivých fází záleží na proimpregnovatelnosti (propustnosti) dřevin. Obecně platí, že jádrové dřevo je neproimpregnovatelné a proimpregnovatelnost se posuzuje podle vlastností bělového dřeva. Mezi velmi obtížně impregnovatelné technické dřeviny patří smrk. Naopak běl borovice a buku jsou snadno proimpregnovatelné. Běl dubu je o něco málo hůře proimpregnovatelná než buku, ale tím, že má dub málo běli, považuje se za téměř neproimpregnovatelný. Parametry impregnace závisí na účelu a třídě použití dřeva.
  • Dřevo se umístí do tlakové nádoby pro impregnaci. Nejdříve se vytvoří podtlak – z buněk dřeva se po předepsanou dobu odstraňuje vzduch. Tato fáze je velmi podstatná pro výslednou hloubku průniku do dřeva. Obecně platí, že čím je nižší tlak v tlakové komoře, tím je výsledná hloubka průniku vyšší. V praxi bylo ověřeno, že optimální je dosažení absolutního tlaku 20 mbar. Tato fáze trvá řádově několik hodin. Následně se nádoba zaplní při podtlaku aplikačním roztokem impregnačního přípravku. V nádobě se vytvoří hydraulický tlak (přetlak 8 - 10 bar), který tlačí přípravek po předepsanou dobu hluboko do struktury dřeva. Tato fáze trvá řádově několik hodin. Aplikační roztok se poté vypustí z tlakové nádoby do zásobní nádrže. Závěrečný podtlak odsaje přebytečný roztok z povrchu dřeva, roztok je odčerpán zpět do zásobní nádrže. Impregnované dřevo se vytáhne z tlakové nádoby a uloží pro fixaci na větraném místě bez dosahu deště.
  • Podívejte se na názorné video, jak vakuo-tlaková impregnace probíhá.

© ARSYLINE 2024
E-shop

Vážení zákazníci, momentálně pro vás připravujeme novou verzi našeho e-shopu.

Spuštění plánujeme na začátek sezóny 2022.

Děkujeme za pochopení.

Zavřít
Upozornění
Zavřít