QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Jaka jest legislatywa

  • Kwestię legislatywy reguluje przepis EN 335 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Klasy zastosowań: definicje, zastosowanie do drewna i produktów drewnopochodnych.
  • Na poziomie europejskim jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych 2012/528 / UE (BPR). Środki ochrony drewna i substancje czynne w nich zawarte muszą być zatwierdzone.
  • Jeśli środek do konserwacji drewna służy do ochrony drewna trwale wbudowanego w interierze, należy taki produkt do tzw. określonych produktów zgodnie z ustawą nr 22/1997 D.U. – czes. w sprawie wymagań technicznych dla produktów i musi spełniać w celu wprowadzenia na rynek wymagania techniczne, które są regulowane przez ustawodawstwo krajowe danego państwa członkowskiego UE.
  • W Republice Czeskiej wymagania techniczne są określone w rozporządzeniu rządu nr 163/2002 D.U. – czes. zmienionego rozporządzeniem rządu nr 312/2005 D.U. – czes.
  • Do ochrony drewna mogą być używane tylko te środki chemiczne, które zostały certyfikowane. Mają oznaczenie typu i są zarejestrowane w Ministerstwie Zdrowia za pośrednictwem Rejestru środków chemicznych.

Klasy użytkowania

Uszkodzenie drewna przez szkodniki zależy od miejsca i sposobu jego użycia. Ogólnie patrząc, im bardziej intensywny jest wpływ wilgoci, tym większe jest ryzyko ataku ze strony jakiegoś szkodnika. Ale nie jest to tak zawsze. Chrząszcze atakują również stosunkowo suche drewno wewnątrz budynku o maksymalnej wilgoci do 20 procent, a wiele szkodników może się nawzajem wspierać.

Klasy użytkowania drewna (według pn-en 335)
Klasa zastosowania
Opis

Szkodniki

Przykłady zastosowania drewna

Środowisko

1
Drewno jest pod dachem, całkowicie chronione przed czynnikami atmosferycznymi, nie jest narażone na działanie wilgoci
owady
tarcica dachowa, deski podłogowe, listwy, tarcica stolarska
nieklimatyzowane suche wnętrza (pomieszczenia na poddaszu, więźby dachowe)
 wilgotność drewna 10 - 20%
2
Drewno jest pod dachem, całkowicie chronione przed czynnikami atmosferycznymi, wilgotność otoczenia lub skraplanie pary może prowadzić do czasowego wzrostu wilgotności drewna
owady
grzyby
tarcica konstrukcyjna, okładziny, tarcica dachowa z podwyższonym ryzykiem skraplania pary wodnej
wnętrza nieklimatyzowane o wilgotności względnej powietrza powyżej 80% (piwnice, pralnie)
czasami wilgotność drewna może przekraczać 20%
3
Drewno w plenerze nad ziemią, narażone na cyklicznie podwyższoną wilgotność
owady
grzyby
tarcica w plenerze, podbicia, konstrukcje obwodowe, gonty dachowe, poręcze, deski płotowe
drewno zewnętrzne, ale bez kontaktu z podłożem (okładziny zewnętrzne i konstrukcje)
wilgotność drewna często większa niż 20% + warunki atmosferyczne
4
Drewno jest trwale w kontakcie z ziemią lub słodką wodą, narażone na działanie wilgoci
owady
grzyby
słupy linii energetycznych, bariery akustyczne, fundamenty drewniane, place zabaw dla dzieci, filary, konstrukcje mostów
drewno osadzone w ziemi lub w wodzie (nawet częściowo)
wilgotność drewna ciągle wyższa niż 20% + oddziaływanie warunków atmosferycznych i kontakt z podłożem
5
Drewno jest trwale narażone na działanie wody morskiej
szkodniki morskie
grzyby
filary, mola, falochrony portowe, kadłuby statków

drewno zatopione w wodzie morskiej (nawet częściowo)
wilgotność drewna jest nadal wyższa niż 20% + oddziaływanie wody morskiej

Oznaczenie typu środków ochronnych przeciwko szkodnikom biotycznym 
Symbole stosowane w oznaczeniu typu preparatu charakteryzujące jego właściwości ochronne i naprawcze, określone za pomocą testów przez niezależne laboratorium badawcze zgodnie z odpowiednimi normami:

IP ... działanie zapobiegawcze przeciwko owadom;
FB ...skuteczność przeciwko grzybom klasy Basidiomycetes;
FA ...skuteczność przeciwko grzybom klasy Ascomycetes (powodują miękką zgniliznę);
B ... skuteczność przeciwko grzybom powodującym sinicę;
P ...  skuteczność przeciwgrzybicza;
D … impregnowane drewno może być narażone na działanie warunków atmosferycznych; jest to weryfikowane testem terenowym;
E ... impregnowane drewno może być osadzone w ekstremalnych warunkach w podłożu lub w słodkiej wodzie; jest to weryfikowane testem terenowym.


© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć