QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Metody impregnacji

Malowanie i natryskiwanie

 • Wykonuje się je zarówno na gotowych, jak i zdemontowanych elementach oraz na wbudowanych konstrukcjach drewnianych.
 • Zapobiegawcza ochrona drewna sposobem natryskiwania jest przeprowadzana w obiektach stacjonarnych (tunele natryskowe, kabiny). Przenośne rozpylacze strumieniowe służą do dodatkowej ochrony już zainstalowanych konstrukcji (zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych).
 • Powierzchnia drewna ma duży wpływ na przyjmowanie substancji ochronnej. Nieheblowana tarcica ma w przybliżeniu dwukrotny pobór substancji na jednostkę powierzchni niż drewno heblowane. Innym czynnikiem wpływającym na pobór substancji ochronnej jest nachylenie tarcicy. W pozycji pionowej ilość preparatu powlekającego jest o około jedną trzecią mniejsza niż przy powlekaniu poziomym.
 • Sprawdź, jak łatwo można zaimpregnować płot poprzez malowanie albo konstrukcję dachu metodą natryskową.

Zanurzanie

 • Z reguły odbywa się w odpowiednich wodoszczelnych wannach. Podczas obróbki na liniach ciągłych każdy kawałek drewna jest zanurzany oddzielnie, co powoduje zwilżenie całej powierzchni elementu. Czas zanurzenia technologicznego wynosi zazwyczaj kilka sekund i zależy od ustawienia prędkości przesuwania się linii.
 • W przypadku zanurzania w klasycznych wannach poddawany jest obróbce kompozytowa paczka elementów drewnianych, która jest doprowadzana pod powierzchnię za pomocą ramienia hydraulicznego. Poszczególne warstwy drewna w paczce muszą być oddzielone przekładkami, aby każdy element był zwilżany ze wszystkich stron, w celu uzyskania równomiernej obróbki całej powierzchni drewna. Czas moczenia wynosi zwykle kilkadziesiąt minut. Długotrwałe moczenie przez ponad 24 godziny zapewnia dogłębną ochronę. Tak więc po długotrwałym moczeniu głębokość penetracji wynosi do 3 mm.
 • Jeśli elementy drewniane są cięte po impregnacji, konieczne jest impregnowanie ciętych powierzchni farbą lub natryskiem. Zalecamy regularne czyszczenie wanien z roztworem z pozostałości trocin, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość roztworu aplikacyjnego.


Wtryskiwanie

 • Jest to metoda z użyciem odwiertów i zatłaczania, która jest stosowana do ochrony wbudowanych konstrukcji zarówno zdrowych, jak i częściowo zaatakowanych przez niszczące drewno owady. Do drewna się wtłacza, ewent. do wstępnie nawierconych otworów wtryskuje się lub wciska substancję ochronną, która wnika w otaczające ją części drewniane. Wciskanie substancji w otwory powinno być wykonywane z lekkim nadciśnieniem (za pomocą pompy, ciśnienia powietrza).
 • Ta technologia może być wykorzystana do pełnej impregnacji wbudowanych elementów drewnianych. System otworów musi być tak dobrany, aby zminimalizować właściwości mechaniczne drewna, a jednocześnie osiągnąć niezbędny rozkład substancji impregnującej w drewnie.


Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa

 • Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku impregnacji drewna, które będzie w bezpośrednim długoterminowym kontakcie z ziemią lub słodką wodą (klasa użytkowania 4) - konstrukcje budowlane, kolumny, palisady, mosty, paliki winnic itp.
 • Zalecany tryb impregnacji - według Bethela (próżnia - nadciśnienie - próżnia)
 • Czas trwania poszczególnych faz zależy od zdolności impregnacji (przepuszczalności) drewna Zasadniczo uważa się, że drewno rdzeniowe ma małą zdolność impregnacji, zdolność do impregnacji ocenia się więc na podstawie właściwości białego drewna. Świerk jest jednym z najtrudniejszych do impregnacji drzew technicznych. Przeciwnie, białe drewno, sosna i buk, nadają się bardziej. Biel dębu jest nieco mniej odporna niż buku, ale ze względu na małą ilość bieli dąb jest uważany za prawie nienadający się do impregnacji. Parametry impregnacji zależą od celu i klasy zastosowania drewna.
 • Drewno należy umieścić w naczyniu ciśnieniowym do impregnacji. Najpierw powstaje próżnia - z komórek drewna jest przez określony czas usuwane powietrze. Ta faza jest bardzo istotna dla końcowej głębokości penetracji drewna. Ogólnie zakłada się, że im niższe jest ciśnienie w komorze ciśnieniowej, tym większa jest końcowa głębokość penetracji. W praktyce sprawdzono, że ciśnienie bezwzględne 20 mbar jest optymalne. Ta faza trwa przez kilka godzin. Naczynie napełni się w próżni roztworem ze środkiem impregnującym. Wytwarza się tu ciśnienie hydrauliczne (nadciśnienie 8 - 10 bar), które przez określony czas przepycha produkt głęboko w strukturę drewna. Ta faza trwa przez kilka godzin. Roztwór aplikacyjny jest następnie odprowadzany jest ze zbiornika ciśnieniowego do zbiornika zapasowego. Końcowe działanie próżni odprowadza nadmiar roztworu z powierzchni drewna, roztwór jest pompowany z powrotem do zbiornika magazynowego. Impregnowane drewno usuwa się z naczynia ciśnieniowego i przechowuje w celu utrwalenia w wentylowanym miejscu bez dostępu deszczu.
 • Obejrzyj film poglądowy, jak działa impregnacja próżniowo-ciśnieniowa.


© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć