QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność

Jako lider w tej dziedziniezdajemy sobie sprawę, że nasze działania ingerują w społeczeństwo i środowisko,i odczuwamy wobec obydwu wielką odpowiedzialność. 
Nasza praca opiera się nauczciwym podejściu do naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych.

Naszą misją jest rozwój i wytwarzanie przydatnych produktów, które spełniają potrzeby klientów, użycie których jest bezpieczne i łatwe do wykorzystania, a które jednocześnie chronią środowisko naturalne. Zespół naszego centrum badawczego nieustannie pracuje nad tym, aby wszystkie nasze produkty były dla naszych klientów maksymalnie bezpieczne.

Jakość i stabilność preparatów przez cały okres użytkowania danego produktu jest dla nas najważniejsza. Już podczas opracowywania każdego nowego produktu jego stabilność jest dokładnie monitorowana. Wszystkie surowce są przed wyprodukowaniem starannie kontrolowane, produkt końcowy podlega kontroli wyjściowej. Dzięki tym i innym bieżącym zarządzeniom gwarantujemy kompozycję, wydajność, stabilność i wysoką jakość produktów BOCHEMIT w całym okresie ich użytkowania.

Dbamy również o gwarancję integralności opakowań tj. butelek, kanistrów, beczek i pojemników w całym łańcuchu dystrybucji. Produkty Bochemit pakowane w pojemniki IBC zabezpieczamy plombami z logo Bochemit, a na inne mniejsze opakowania nakładamy wieczko z oddzielnym korkiem, który jest trwale połączony z opakowaniem. Służy nie tylko jako zabezpieczenie uszczelniające (produkty są hermetycznie zamknięte), ale także jako ochrona mechaniczna. Dlatego nie pozwala na niepożądaną ingerencję w produkt bez widocznego uszkodzenia tego bezpiecznika.

Nasza odpowiedzialność
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć