QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Wykorzystanie preparatów Bochemit

Wykorzystanie preparatów Bochemit

Wykorzystanie preparatów Bochemit

Wykorzystanie preparatów Bochemit

Nowy wygląd produktów Bochemit wyraźnie dzieli produkty według ich celu użycia na:

  • Zielone produkty przeznaczone do zapobiegania
  • Pomarańczowe produkty przeznaczone do likwidacji
  • Czerwone produkty przeciwogniowe
Wykorzystanie preparatów Bochemit

© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć