QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Zasady ochrony danych osobowych

Chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz o roszczeniach i prawach zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


I. Nazwa i adres administratora

Administratorem na podstawie ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych i innych krajowych przepisów prawnych państw członkowskich w sprawie ochrony danych osobowych i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Bochemie PL Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 11/E6

40-082 Katowice
Rzeczpospolita Polska


Tel.: +48 694 400 019
E-mail: 
bochemie@bochemie.pl 
Web: 
www.bochemit.eu

 

II Nazwisko i adres urzędnika ds. ochrony danych osobowych 

W Spółce nie ma urzędnika ds. ochrony danych.
Wyślij swoje sugestie na adres kontaktowy podany w punkcie I.


III Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy kategorycznie wyłącznie w celu zapewnienia spersonalizowanego dostępu do naszych usług online lub umożliwienia optymalnego ogólnego dostępu online do naszych treści i usług, w celu zapewnienia doradztwa i pomocy technicznej oraz w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Przetwarzamy dane w celu dostosowania działań marketingowych do zainteresowań użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się planowo wyłącznie za ich zgodą. Wyjątkiem są przypadki, gdy z przyczyn praktycznych nie można uzyskać uprzedniej zgody i/lub gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. Dane osobowe będą przetwarzane w odpowiednim zakresie tylko w przypadkach, w których koniecznie jest to ze względów technicznych i/lub w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych i/lub umownych i/lub z uwagi na nadrzędne uzasadnione interesy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób przejrzysty i prawidłowy, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (GDPR) i ogólnymi przepisami prawa.  Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, kierujemy się podstawą prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych niezbędnych do wykonania postanowień poprzedzających zawarcie umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na naszą firmę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) GDPR.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe swobody osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad powyższymi interesami, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia GDPR.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać.  Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, a nie ma innej prawnej podstawy przetwarzania lub poinformujesz nas, że nie wyrażasz zgody na przesyłanie materiałów marketingowych, masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. W takim przypadku wyślij e-mail na adres bochemie@bochemie.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przechowywania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod podanym wyżej adresem e-mail.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dotyczą, są usuwane lub blokowane niezwłocznie po zakończeniu celu ich przechowywania. Przechowywanie danych może być kontynuowane po upływie tego terminu w przypadkach przewidzianych przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub rozporządzeniach odnoszących się do administratora. Dane będą również blokowane lub usuwane w przypadku upływu okresu przechowywania przewidzianego w wyżej wymienionych przepisach, chyba że konieczne jest dalsze przechowywanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.


IV Udostępnianie stron internetowych i tworzenie plików dziennika systemowego

1. Opis i zakres przetwarzania danych:

 •  Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
 •  system operacyjny użytkownika,
 •  dostawca usług internetowych użytkownika,
 •  adres IP użytkownika,
 •  data i godzina dostępu,
 •  strona internetowa, z której system użytkownika wchodzi na naszą stronę,
 •  strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny.

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane umożliwiające przyporządkowanie do danego użytkownika. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy łącze do strony internetowej, z której użytkownik wchodzi na stronę, lub łącze do strony internetowej, do której użytkownik przechodzi, zawiera dane osobowe.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit.  f) rozporządzenia RODO..

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do przeglądania stron internetowych na komputerze użytkownika.

Ponadto dane wykorzystywane są w celu optymalizacji stron internetowych oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji z użytkownikiem stron internetowych.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie RODO opiera się zatem na tych celach.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika po zakończeniu relacji, adresy IP użytkowników są zanonimizowane.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może wnieść żadnych zastrzeżeń.


V Korzystanie z plików cookie

1.Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową lub przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny i poprawić jakość świadczonych przez nas usług. Z tego powodu przechowujemy preferencje użytkowników w plikach cookie i śledzimy trendy w zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby aktywna przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 • Uwierzytelniające pliki cookie,
 • pliki cookie służące do dostosowywania interfejsu użytkownika.

W naszej witrynie internetowej używamy również plików cookie, aby umożliwić analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania stron.

W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 •  Adres IP (gromadzony i przechowywany w formie anonimowej),
 •  rozdzielczość ekranu/wyświetlacza,
 •  typ terminala (identyfikujący elementy każdego terminala),
 •  system operacyjny i typ przeglądarki,
 •  położenie geograficzne (tylko kraj),
 •  aktywność myszy (ruchy, położenie i kliknięcia),
 •  działanie na klawiaturze,
 •  preferowany język,
 •  domena odsyłająca,
 •  odwiedzone strony,
 •  data i godzina,
 •  wprowadzone terminy wyszukiwania,
 •  częstotliwość odwiedzin strony,
 •  korzystanie z funkcji witryny.

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika, który korzysta z witryny. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych. W tym kontekście wskazano również, w jaki sposób można uniemożliwić korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Nasza witryna korzysta z plików cookie jednej strony oraz plików cookie innych stron (tj. analitycznych plików  cookie ze stron internetowych  innych witryn).

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Pliki cookie są potrzebne do następujących zastosowań:

 • korzystanie z ustawień językowych,
 •  zapamiętanie terminów wyszukiwania.

Dane użytkowników gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie są wykorzystywane do poprawy jakości naszej witryny i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas o sposobie korzystania z witryny internetowej, co pozwala nam stale poprawiać jakość korzystania z niej przez użytkowników. Do analizy plików cookie wykorzystujemy usługi podmiotów zewnętrznych (Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel, Sklik), w przypadku których sprawdziliśmy sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami RODO.


VI Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, dane wprowadzone w formularzu wejściowym zostaną przesłane do nas i zapisane.

Dane te obejmują:

 •  kraj,
 • nazwa firmy (opcjonalnie),
 • -imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • wiadomość.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące informacje:

 •  adres IP użytkownika,
 •  adres e-mail użytkownika,
 •  data i godzina wysłania wiadomości,
 • data i godzina rejestracji.

W ramach procesu wysyłania poprosimy o zgodę na przetwarzanie danych i poinformujemy o Zasadach ochrony prywatności danych osobowych.

Można też skontaktować się z nami, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zapisane.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim, lecz będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z wysyłaniem wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Jeżeli celem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zawarcie umowy, inną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wprowadzania danych służy do przekazywania informacji o naszych produktach i usługach zgodnie z zawodem i obszarem zainteresowań użytkownika, a także do celów doradztwa i pomocy technicznej. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej celem jest również niezbędny, uzasadniony interes przetwarzania danych.

Inne dane osobowe przetwarzane w ramach procesu przesyłania informacji są wykorzystywane do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane natychmiast po tym, jak przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy. W takim przypadku wszelkie dane osobowe zapisane podczas kontaktu zostaną usunięte..


 VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych jesteś osobą, której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo do informacji

Masz prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, można zażądać od administratora następujących informacji:

(1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe,

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych,

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa osoby zostały lub zostaną ujawnione,

(4) planowany okres zatrzymywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeżeli nie można podać konkretnych informacji, kryteria ustalania okresu przechowywania,

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

(6) istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego,

(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, chyba że dane osobowe zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą,

(8) fakt, że ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje dotyczące stosowanej procedury, a także znaczenia i przewidywalnych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 rozporządzenia RODO w odniesieniu do przekazywania danych.

2. Prawo do naprawy

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi niezwłocznie dokonać sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby na następujących warunkach:

(1) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych, przez okres niezbędny do umożliwienia administratorowi sprawdzenia prawidłowości danych osobowych,

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystywania,

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad podstawami uzasadniającymi sprzeciw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, z powodu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub jednego z państw członkowskich.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z powyższymi warunkami, administrator powiadomi Państwa z wyprzedzeniem o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Użytkownik może zwrócić się do administratora o usunięcie dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1) dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone,

(2) wycofasz zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO i nie ma dalszej podstawy prawnej do przetwarzania,

(3) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO,

(4) dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,

(5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

(6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia RODO,

(7) informacje przekazywane stronom trzecim.

 Jeżeli administrator ujawnił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia RODO, podejmuje rozsądne działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w tym środki techniczne, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają od nich usunięcia wszelkich odniesień do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

(b) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest konieczne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

(2) w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 rozporządzenia RODO,

(4) do celów archiwizacji, badań naukowych lub historycznych prowadzonych w interesie publicznym lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia RODO, jeżeli prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie zagrozić osiągnięciu celów tego przetwarzania, lub

(5) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 5. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w stosunku do administratora, administrator informuje wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że przekazanie takiej informacji okaże się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do uzyskania od administratora informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, jeżeli:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

(2) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, by odnoszące się do Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia RODO, w tym profilowania opartego na tych przepisach, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów lub praw i wolności, lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby takiego marketingu, co obejmuje profilowanie w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane w tych celach.

Bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, korzystając ze specyfikacji technicznych w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego.

8. Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne dotyczące jego osoby lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja jest:

(1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem danych,

(2) dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów; lub

(3) oparta na wyraźnej zgodzie użytkownika.

Decyzje takie nie mogą być jednak podejmowane na podstawie szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) oraz wdrożone zostały odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator musi wdrożyć odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, w tym przynajmniej prawo do interwencji ze strony administratora, prawo do wyrażenia opinii i prawo do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, ma użytkownik prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu użytkownika, miejsca zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza rozporządzenie RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, musi poinformować skarżącego o postępach i wyniku skargi, a także o możliwości odwołania się na drodze sądowej na mocy art. 78 rozporządzenia RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony danych osobowych w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wersja aktualna na luty 2022 r.

© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć