Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Plus I
Plus I APP
Antiflash
Pyro
E-shop

Krovy Betlémské kaple v Praze chrání Bochemit Opti F+

Krovy Betlémské kaple v Praze chrání Bochemit Opti F+

V červnu 2017 začala obnova střech Betlémské kaple v Praze. Národní kulturní památka mimořádného významu potřebovala zejména opravu střešních trámů, výměnu krytiny a nové klempířské prvky. Součástí prací byla rovněž chemická sanace dřevěných prvků krovu. O tu se dodavatelé postarali s využitím Bochemitu Opti F+.

S Betlémskou kaplí se pojí významná část české historie. Původní kaple byla založena už v roce 1391. Určena byla pro kněze, kteří vedli svá kázání v českém jazyce. Snad nejslavnější část historie kaple je spojena s kázáními mistra Jana Husa. A ačkoli kaple postupně zchátrala a v 18. století ji dokonce z větší části zbořili, dnes je znovu chloubou Prahy a důstojným místem. Budova je národní kulturní památkou a podmínky její rekonstrukce pečlivě sledují a kontrolují orgány památkové péče. Zároveň s ohledem na lokalitu pražského Starého Města a pohyb turistů musí zhotovitelé rekonstrukce střech Betlémské kaple pracovat nanejvýš efektivně.

Společnost BÁČA, Polička s.r.o. pracovala na ošetření krovu starého zhruba 60 let. Krov nad hlavní budovou Betlémské kaple je tvořen dvojicí sedlových krovů se společným středním úžlabím. Jedná se o vazníkový krov, kde je hlavní nosnou konstrukcí šroubovaný vazník z trámů a fošen. Vazník je konstruován jako jednoduché věšadlo, které vynáší stropní konstrukci. Krov nad přístavkem je pultový vaznicového typu. Protože má mnohaleté zkušenosti, použila firma k chemické sanaci a ochraně dřeva s úspěchem Bochemit Opti F+.

Další informace může sdělit BÁČA, Polička s.r.o., Ing. Stanislav Urban – prokurista.

© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít