QB Hobby
QB Profi
Estetik
Estetik Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Antiflash
E-shop

Bierzemy udział w ustawicznym szkoleniu projektantów 23.5.2018

Obecnie
Bierzemy udział w ustawicznym szkoleniu projektantów

Przy współpracy z Czeską Izbą Autoryzowanych Inżynierów i Techników działających w budownictwie (CzIAIiT) przygotowaliśmy seminarium na temat „Impregnacja (ochrona chemiczna) drewna konstrukcyjnego“, które włączyliśmy do programu Uczymy się przez całe życie ČKAIT. Pierwsze dwa seminaria odbyły się w maju w Ústí nad Labem a i Hradcu Králowej.

Uczestnicy zaznajomili się między innymi z odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie należy lekceważyć zapobiegania szkodnikom (owady, grzyby, pleśnie) w trakcie powstawania nowych budynków czy przy rekonstrukcjach nie tylko obiektów drewnianych, ale obmyślać je już także w fazie przygotowania projektów, jaki jest rozwój europejskiego i czeskiego ustawodawstwa w zakresie impregnacji drewna, na co należy zwracać uwagę przy wyborze środków impregnujących lub jakie są najnowsze trendy w chemicznej konserwacji drewna. Nasi eksperci wyjaśniali także podstawowe pojęcia z zakresu ochrony drewna, rejestracji środków chemicznych, certyfikacji, oznaczenia typu, spektrum wydajności i czasu trwania wykonanej ochrony.

Podczas dyskusji okazały się bardzo cenne informacje na temat sposobów impregnacji, wyboru środka impregnującego lub nasze praktyczne porady wynikające z doświadczeń, które zdobyliśmy w ciągu 50 lat działalności w tej dziedzinie.

W ciągu roku 2018 zorganizujemy takie seminarium przy współpracy z regionalnymi biurami CzIAIiT w Pradze, Brnie, Ostrawie, Czeskich Budziejowicach, Karlowych Warach i Libercu.

© ARSYLINE 2022
Ostrzeżenie
Zamknąć