QB Profi
Estetik
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Impregnacja Bochemitu ochrania przetworzone drewno, nasze kartony drzewa w lesie 1.7.2021

Obecnie
Impregnacja Bochemitu ochrania przetworzone drewno, nasze kartony drzewa w lesie

Dbamy o ekologię, a słowo recykling nie jest nam obce, dlatego w Bochemit używamy kartonów przyjaznych dla gospodarki leśnej i przyrody jako takiej. Mamy już znak certyfikacji FSC na nowym kartonie dla e-commerce i będziemy go stopniowo drukować również na pozostałych kartonach.

Co certyfikat FSC mówi o tekturze?

FSC to certyfikat, który identyfikuje materiał opakowaniowy naprawdę od podstaw, tj. z pierwotnego źródła i poświadcza, że opakowanie i cały łańcuch produkcyjny są kierowane świadomie i odpowiedzialnie. W szczególności gwarantuje, że:

• przestrzegane są najsurowsze zasady ochrony środowiska,

• większość materiału opakowaniowego z certyfikatem FSC zawiera znaczną część celulozy drzewnej z makulatury,

• nowe drzewa są wysadzane zachowaniem bioróżnorodności, produktywności i naturalnych procesów,

• pracownicy pracujący w całej sieci otrzymują adekwatne wynagrodzenie,

• interesy rdzennej ludności, nie tylko w miejscach pozyskiwania drewna, nie są narażone na żadne niebezpieczeństwo związane z produkcją,

• materiały są wytwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi oraz ratyfikowanymi międzynarodowymi traktatami, konwencjami i umowami,

• produkcja wspiera rozwój społeczności lokalnych.

Certyfikat przyznawany jest przez organizację non-profit Forest Stewardship Council (po polsku "Zarządzanie Lasem"). Podstawową ideą FSC jest promowanie odpowiedzialnej ekologicznie, korzystnej społecznie i opłacalnej ekonomicznie gospodarki leśnej na całym świecie, co pomaga chronić ginące, zagrożone i zdewastowane lasy na świecie. Jeśli widzimy na produkcie logo FSC, możemy być pewni, że nasz zakup wspiera zrównoważoną i oszczędną gospodarkę leśną.

System certyfikacji FSC powstał w 1993 roku z inicjatywy przedstawicieli międzynarodowych organizacji ekologicznych, hurtowni i sprzedawców drewna, leśników, przemysłu drzewnego, stowarzyszeń ludności tubylczej, związków zawodowych i organizacji certyfikujących z całego świata. Zgodnie ze standardami FSC inicjatywa skupia obecnie podmioty z ponad 80 krajów na całym świecie, w których gospodaruje  się  na powierzchni 181 514 680 hektarów lasów.

© ARSYLINE 2023
Ostrzeżenie
Zamknąć