QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Antiflash
E-shop

Jak przedłużyć trwałość drewna

Podstawą jest zawsze zapobieganie. Środki zapobiegawcze w celu ochrony drewna są zasadniczo dwojakiego rodzaju - strukturalne i chemiczne. Zasadą ochrony drewna konstrukcyjnego jest eliminacja bezpośredniego oddziaływania wilgoci. Wilgoć w drewnianych kratownicach nie powinna przekraczać 20%, co można osiągnąć dzięki odpowiedniej konstrukcji kratownic dachowych z wystarczającą wentylacją. Ściany obwodowe budynku z zewnętrznymi elementami drewnianymi ochroni wystający zwis dachu i odprowadzenie wody deszczowej. Ważne jest również, aby złożyć elementy drewniane tak, by nie pozwalały na przepływ wody do szczelin. Drewniane konstrukcje i elementy narażone na wpływy zewnętrzne (drewniane pokrycia, gzymsy, szalunki, okna, balustrady, ogrodzenia, płoty, pergole itp.) muszą mieć dobrze rozwiązane szczegóły, a to tak, by woda mogła spłynąć z powierzchni drewna tak szybko, jak to możliwe i aby mogły wysychać..

Jeśli drewno jest impregnowane już przy konstrukcji, mamy szereg produktów BOCHEMIT, które ochronią je przed szkodnikami.
Pomożemy Ci teraz 
wybrać odpowiedni produkt.

Zapewniona trwałość ochrony BOCHEMIT jest ponadczasowa dla drewna używanego we wnętrzu, zaś przez co najmniej 10 lat jest ono chronione, gdy znajduje się na zewnątrz. Następnie zaleca się sprawdzenie stanu ochrony (najlepiej w odstępach dwuletnich).

Ochrona drewna lakierem lub farbą nie jest wystarczająca. Zwykły lakier nawierzchniowy lub sama farba nie chroni drewna przed atakiem większości owadów, które je niszczą. W wyniku wahań temperatury drewno rozszerza się i kurczy, powodując pęknięcia powłoki. Jeśli pęknięcia są większe, drewno bez impregnacji narażone jest na zwiększone ryzyko ataku szkodników biotycznych, które mogą przenikać przez pęknięcia w głąb drewna.

© ARSYLINE 2020
E-shop

Nowa strona w przygotowaniu.
Już wkrótce.

Zamknąć
Ostrzeżenie
Zamknąć