QB Profi
Estetik
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Antiflash
E-shop

Karty charakterystyki zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia 1907/2006 (REACH) 15.12.2022

Obecnie
Karty charakterystyki zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia 1907/2006 (REACH)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniło załącznik II REACH, określając wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki. Okres przejściowy na aktualizację kart charakterystyki obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

 Od 1 stycznia 2023 roku posiadamy karty charakterystyki naszych produktów spełniających powyższe wymagania dostępne w dziale obsługi klienta oraz na infolinii.

© ARSYLINE 2023
Ostrzeżenie
Zamknąć