QB Profi
Estetik
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Wtryskiwanie

Wtryskiwanie

  • Jest to metoda z użyciem odwiertów i zatłaczania, która jest stosowana do ochrony wbudowanych konstrukcji zarówno zdrowych, jak i częściowo zaatakowanych przez niszczące drewno owady. Do drewna się wtłacza, ewent. do wstępnie nawierconych otworów wtryskuje się lub wciska substancję ochronną, która wnika w otaczające ją części drewniane. Wciskanie substancji w otwory powinno być wykonywane z lekkim nadciśnieniem (za pomocą pompy, ciśnienia powietrza).
  • Ta technologia może być wykorzystana do pełnej impregnacji wbudowanych elementów drewnianych. System otworów musi być tak dobrany, aby zminimalizować właściwości mechaniczne drewna, a jednocześnie osiągnąć niezbędny rozkład substancji impregnującej w drewnie.


© ARSYLINE 2023
Ostrzeżenie
Zamknąć