QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Antiflash
E-shop

Seminarium na temat Obróbka powierzchni drewna i elementów drewnianych obiektów zabytkowych 27.11.2020

Obecnie
Seminarium na temat Obróbka powierzchni drewna i elementów drewnianych obiektów zabytkowych

W czwartek 26 listopada mieliśmy wykład o impregnacji drewna Bochemitem na seminarium internetowym na temat Obróbka powierzchni drewna i elementów drewnianych obiektów zabytkowych. Seminarium z organizowało Towarzystwo Technologii Ochrony Zabytków STOP. Jest to niezależne stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, którego celem jest poszukiwanie wspólnych artystycznych, historycznych i technologicznych rozwiązań problemów opieki nad zabytkami.

Seminarium skierowane było do pracowników instytutów zabytkowych, administracji państwowej i samorządowej, administratorów zabytków, restauratorów i konserwatorów zabytków, architektów i projektantów, uczniów i nauczycieli szkół zawodowych oraz innych osób zainteresowanych ochroną zabytków.

Oprócz naszego wykładu „Impregnacja drewna przed szkodnikami - od profilaktyki po remediację”, uczestnicy mogli wysłuchać informacji o obróbce powierzchni drewna w kontekście historii, praktycznych doświadczeniach z bieżącą obróbką powierzchni elementów drewnianych z akredytowanego laboratorium badawczego, o pęczniejących ognioodpornych powłokach do drewna, pomiarze grubości powłokowego systemu na drewnie, zdolności drewna do przenikania cieczy, ale także refleksji na temat upadku rzemiosła związanego z pielęgnacji ą zabytków.

Wszystkie wykłady, w tym nasze, są również dostępne dla uczestników w publikowanym przez nas wydaniu zbiorowym.

© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć