Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Metódy impregnácie

Náter a postrek

 • Vykonáva sa jednak na hotových alebo demontovaných prvkoch, jednak na zabudovaných drevených konštrukciách.
 • Preventívna ochrana dreva postrekom sa vykonáva v stacionárnych zariadeniach (striekacie tunely, kabíny). K dodatočné ochrane už zabudovaných konštrukcií (najmä na ťažko prístupných miestach) sa používajú prenosné tryskové postrekovače.
 • Veľký vplyv na príjem ochranné látky má povrch dreva. Nehoblované rezivo má približne dvojnásobný príjem látky na jednotku plochy než rezivo ohobľované. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim príjem ochranné látky je sklon reziva. Vo zvislej polohe je nános asi o tretinu menšej ako nános vo vodorovnej polohe.
 • Pozrite sa , ako jednoducho môžete impregnovať napr. plot náterom alebo strešnú konštrukciu postrekom.

Máčanie

 • Spravidla sa vykonáva vo vhodných vodotesných vaniach. Pri ošetrení na kontinuálnych linkách sa ponorí každý kus dreva samostatne, čím sa smočí celý povrch prvku. Technologický čas ponorenia je zvyčajne niekoľko sekúnd a je daný nastavením rýchlosti chodu linky.
 • V prípade máčanie v klasických vaniach sa ošetruje zložený balík drevených prvkov, ktorý je celý pomocou hydraulického ramena aplikovaný pod hladinu. Jednotlivé vrstvy dreva v balíku je nutné oddeliť preložkami, aby bol každý prvok v balíku namočený zo všetkých strán, a tým bolo dosiahnuté jednoliateho ošetrenie celého povrchu dreva. Doba máčanie je zvyčajne niekoľko desiatok minút. Dlhodobým máčaním dlhším ako 24 hodín je možné zaistiť až polohĺbkovú ochranu. U dlhodobého máčanie je teda väčšia hĺbka prieniku - až 3 mm.
 • V prípade, že sú drevené prvky po impregnácii krátené rezaním, je nevyhnutné vykonať dodatočnú impregnáciu rezaných plôch náterom alebo postrekom. Odporúčame vykonávať pravidelné čistenie vaní s roztokom od zvyškov pilín, ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na kvalitu aplikačného roztoku.

Injektáž

 • Ide o metódu pomocou vývrtov a vpichov, ktorá sa používa pri ošetrení zabudovaných konštrukcií ako zdravých, tak čiastočne napadnutých drevokazným hmyzom. Do dreva sa vpichuje, popr. do predvŕtaných otvorov vstrekuje alebo vtláča ochranná látka, ktorá penetruje do okolitých častí dreva. Vtlačenie látky do otvorov je potrebné vykonávať miernym pretlakom (pomocou čerpadla, tlaku vzduchu).
 • Touto technológiou možno docieliť plného proimpregnování zabudovaných drevených prvkov. Systém otvorov je treba voliť tak, aby sa minimálne znížili mechanické vlastnosti dreva a zároveň sa dosiahlo potrebného rozloženie impregnačné látky v dreve.

Vakuo-tlaková impregnácia

 • Táto metóda je najmä vhodná pre impregnáciu dreva, ktoré bude v dlhodobom priamom kontakte so zemou alebo sladkou vodou (trieda použitia 4) - stavebných konštrukcií, stĺpov, palisád, mostov, kolov pre vinohrady pod.
 • Odporúčaný impregnačný režim - podľa Bethela (podtlak - pretlak - podtlak).
 • Trvania jednotlivých fáz záleží na proimpregnovatelnosti (priepustnosti) drevín. Všeobecne platí, že jadrové drevo je neproimpregnovatelné a proimpregnovatelnosť sa posudzuje podľa vlastností beľového dreva. Medzi veľmi obtiažne impregnovatelné technické dreviny patrí smrek. Naopak beľ borovice a buka sú ľahko proimpregnovatelné. Beľ duba je o niečo málo horšie proimpregnovatelná ako buka, ale tým, že má dub málo beli, považuje sa za takmer neproimpregnovatelný. Parametre impregnácie závisí od účelu a triedy použitia dreva.
 • Drevo sa umiestni do tlakovej nádoby pre impregnáciu. Najskôr sa vytvorí podtlak - z buniek dreva sa predpísaný čas odstraňuje vzduch. Táto fáza je veľmi podstatná pre výslednú hĺbku prieniku do dreva. Všeobecne platí, že čím je nižší tlak v tlakovej komore, tým je výsledná hĺbka prieniku vyššia. V praxi bolo overené, že optimálne je dosiahnutie absolútneho tlaku 20 mbar. Táto fáza trvá rádovo niekoľko hodín. Následne sa nádoba zaplní pri podtlaku aplikačným roztokom impregnačného prípravku. V nádobe sa vytvorí hydraulický tlak (pretlak 8 - 10 bar), ktorý tlačí prípravok predpísaný čas hlboko do štruktúry dreva. Táto fáza trvá rádovo niekoľko hodín. Aplikačný roztok sa potom vypustí z tlakovej nádoby do zásobnej nádrže. Záverečný podtlak odsaje prebytočný roztok z povrchu dreva, roztok je odčerpaný späť do zásobnej nádrže. Impregnované drevo sa vytiahne z tlakovej nádoby a uloží pre fixáciu na vetranom mieste bez dosahu dažďa.
 • Pozrite sa na názorné video, ako prebieha vákuovo-tlaková impregnácia.
© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť