Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Najčastejšie otázky

Prečo drevo impregnovať, používať chémiu?

V priaznivých podmienkach nám drevo môže slúžiť dlhú dobu, musíme ho však chrániť pred rozvojom podmienok vhodných na napadnutie škodcami konštrukčnou ochranou. Týka sa to ako dreva pod strechou, tak dreva vonku, ktoré je navyše vystavené vyššej vlhkosti vďaka pôsobeniu dažďa.

Stále viac investorov si uvedomuje, že riziko napadnutia drevokaznými škodcami sa zvyšuje vďaka možným chybám v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi alebo kondenzácii pár pri kolísaní teplôt, a ďalej napr. vďaka vodorovným plochám konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečena voda ťažko odteká. Aj najlepší projekt tiež nemôže sám o sebe zabezpečiť, aby v priebehu stavby nedošlo k chybe v nejakom detaile. Často sa tiež stáva, že drevo na stavbu prichádza s oveľa vyššou vlhkosťou ako je žiaducich 20 %.

V tomto prípade slúži chemická impregnácia dreva ako poistka pred potenciálnymi problémami. Túto poistku možno v priebehu životnosti stavby nikdy nevyužijeme, ale ak nastanú vyššie uvedené situácie, budeme radi, že takúto ochranu máme. Že sme na prevenciu mysleli včas a predišli možným komplikáciám a nákladom spojených s následnou sanáciou napadnutého dreva.

Predstavme si modelovú situáciu, keď staviame dom s pôdorysom 15 x 10 m v hodnote 115 tis. EUR. Na strechu použijeme 8 m3 strešného reziva. Cena profesionálne impregnovaného strešného reziva, ktoré kúpime na píle, je zhruba 1 692 EUR. Neošetrené rezivo je možné kúpiť za približne 1,5 tis. EUR. Rozdiel 192 EUR (0,16 % z hodnoty domu) za pokojný spánok rozhodne stojí!

Viac o tom, prečo impregnovať, si môžete prečítať aj tu.

Strešné fólie a/alebo impregnácia strešného reziva proti škodcom?

Na základe vykonaných testov, preštudovania bežne dostupných informácií a našich dlhoročných znalostí sme došli k záveru, že:

Preventívne chemické ošetrenie strešného reziva je krokom, ktorý jednoznačne vedie k predĺženiu životnosti stavby. Naopak voľba nevhodnej strešnej fólie môže byť tým faktorom, ktorý v dôsledku súhry okolností môže viesť k skráteniu životnosti stavby a nutnosti rekonštrukcie. Je teda lepšie si postaviť strechu z impregnovaného dreva, ktorá vydrží desiatky rokov, a to s fóliou alebo bez nej, než sa spoliehať iba na fóliu bez impregnácie, pretože:

  • Impregnácia, ak je vykonaná správne podľa návodu, chráni drevo pod strechou neobmedzene dlho, tzn. po celú dobu životnosti stavby.
  • Strešná fólia má udávanú obvyklú životnosť okolo 15 rokov, a to je veľmi málo práve vzhľadom na plánovanú životnosť stavby. To znamená, že strešné fólie časom degradujú aj bez kontaktu s impregnovaným drevom. Navyše z našich testov vyplynulo, že niektoré fólie prepúšťajú vodu okamžite už ako nové, tzn. nezaistí ochranu proti vlhkosti vôbec. A to aj bez kontaktu s impregnačným prípravkom.
  • Záručné podmienky strešných fólií sú často nastavené tak, že sú veľmi ťažko realizovateľné už pri montáži, a to dokonca montáži profesionálne. Napríklad nemožno zabrániť pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a vplyvu poveternostných podmienok (dažďa) v priebehu montáže.
  • Pokiaľ neimpregnované laty v podmienkach pod strešnou krytinou nebudú trvalo suché pod odporúčaných 10 %, budú lákadlom pre drevokazný hmyz, čomu fólia nezabráni. Degradovaná lata môže naopak mechanicky poškodiť fóliu. Pri prípadnom zatekaní poškodená fólia umožní vode preniknúť do dreva a urýchliť jeho ďalšiu degradáciu.
  • Fólia pôsobí ako mechanická ochrana dreva proti vlhkosti. Ide ale o vlhkosť dodatočnú, ktorá prichádza náhle a nečakane napr. pri poškodení strešnej krytiny. Nechráni drevo proti napadnutiu škodcami v prípade prirodzenej vlhkosti dreva. Je nutné brať do úvahy, že nebezpečenstvo ohrozenia dreva hmyzom môže nastať dokonca už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, tzn. ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. Pritom sa bežne stáva, že na stavbu prichádza drevo s vlhkosťou oveľa vyššou.

Veríme, že vám tieto informácie uľahčia vaše rozhodovanie.

Čo mám robiť, ak je drevo napadnuté drevokaznou hubou alebo hmyzom?

Ak sa jedná o konštrukčné a nosné prvky, vždy sa najprv poraďte s odborníkom (stavebným technikom, projektantom, statikom a pod.). Odporúčaný postup použitia prípravkov môžete konzultovať s nami.

Ako ošetriť drevo napadnuté hmyzom?

Najprv odstráňte napadnutú časť dreva, riadne očistite povrch od prachu a nečistôt, potom na ošetrenie dreva použite BOCHEMIT Plus I.

Viac na Rady a tipy

Ako postupovať pri aplikácii impregnácie BOCHEMIT?

Najskôr je dôležité prečítať si podrobne návod, kde je uvedené, ako výrobok riediť, ako a v akom množstve ho aplikovať a aké použiť ochranné pomôcky. Všeobecne platí, že preventívna ochrana dreva náterom alebo postrekom sa vykonáva pri teplotách +5 ° C do +30 ° C tak, aby bolo dosiahnuté celistvého a rovnomerného nánosu prostriedku po celom povrchu dreva. K dosiahnutiu požadovaného príjmu sú zvyčajne potreba jedna až dve aplikácie. Potrebné množstvo výrobku je možné zistiť vynásobením povrchu impregnovaného reziva a predpísaného príjmu uvedeného na etikete alebo použite náš kalkulátor spotreby.

Ako spoznám, že je drevo napadnuté škodcami?

Ak bolo drevo napadnuté, a akými škodcami, najpresnejšie určí špecializovaná firma. Ale varovné signály spozná aj laik. Všímajte si viditeľných zmien na drevenej konštrukcii, napr. zmien sfarbenia dreva, mokrých škvŕn, kôpok požerkov pod výletovými otvormi, drevo môže byť v určitých miestach mäkšie, vo vzduchu je cítiť vlhkosť a huby.

Aká je životnosť impregnovaného dreva?

Životnosť vykonanej ochrany prípravkami BOCHEMIT je pre drevo použité v interiéri časovo neobmedzená, pre drevo v exteriéri minimálne 10 rokov. Potom sa odporúča vykonať kontrolu stavu ochrany (ideálne v dvojročných intervaloch). Je nutné tiež pamätať na následné ošetrenie priečnych rezov, zárezov, plátovania a iných druhov spojov uskutočnených až po impregnácii, pretože práve tieto miesta sú škodcami a hubami ohrozená najviac, tam prakticky vždy deštrukčný proces začína.

Akým spôsobom zabezpečuje BOCHEMIT Antiflash protipožiarnu ochranu impregnovaného dreva?

BOCHEMIT Antiflash zaisťuje zníženie horľavosti dreva znížením rýchlosti jeho horenia a šírenia plameňa na povrchu dreva. Ak sa drevo ošetrené produktom BOCHEMIT ANTIFLASH v predpísanom príjme vystaví pôsobeniu plameňa, účinné látky sa zahrievaním začnú rozkladať na nehorľavé plynné látky, ktoré sa z povrchu ošetreného dreva uvoľňujú do okolia a zriedia kyslík nevyhnutný pre horenie drevnej hmoty natoľko, že nepostačuje pre ďalšie šírenie plameňa.

Zahrievaním ošetreného dreva zároveň vzniká na povrchu spenená izolačná vrstva, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu plameňa s povrchom dreva, tým prednostne absorbuje teplo plameňa a bráni jeho prístupu k povrchu dreva. To má za následok opäť spomalenie horenia a urýchlenie tvorby zuhoľnatenej povrchovej vrstvy dreva. Táto vrstva má významný tepelnoizolačný efekt a tiež bráni ďalšiemu šíreniu plameňa.

Je možné drevo impregnované BOCHEMITEM páliť?

Impregnované drevo sa bežne nesmie používať ako kurivo, ale odovzdá sa k likvidácii firme s oprávnením k tejto činnosti. Odrezky dreva ošetreného Bochemitom QB Profi je však možné spáliť.

Je možné impregnovať drevo slúžiace na výrobu detských ihrísk, prípadne ohrád pre zvieratá?

Áno. Použite drevo ošetrené prípravkom BOCHEMIT Forte Profi  metódou vákuo-tlakovej impregnácie. Bochemit Forte Profi je najlepšou voľbou pre ochranu všetkých druhov drevených prvkov v exteriéri a v kontakte so zemou, ako sú práve detské ihriská, lavičky, záhradný nábytok, ploty, palisády, ohrady pre zvieratá, stĺpy a koly.

Dokumentácia k povoleniu uvádzať tento výrobok na trh EÚ sa zaoberá okrem iného preverením zdravotných rizík spojených s aplikáciou prípravku, aj rizík, ktoré môžu vznikať sekundárne pri kontakte s ošetrenými predmetmi. Z nej vyplýva, že drevo ošetrené prípravkom BOCHEMIT Forte Profi nemá negatívny vplyv na zdravie detí, dospelých osôb a zvierat pri dermálnom kontakte.

Nedostane sa impregnácia z dreva vyvýšených záhonov do zeleniny?

Najúčinnejšou metódou impregnácie dreva v priamom kontakte s pôdou je vákuo-tlaková impregnácia v kombinácii s prípravkom Bochemit Forte Profi. Bochemit Forte Profi je z dreva takmer nevylúhovateľný. Napriek tomu by pri použití impregnovaného dreva na záhradkárske účely, teda aj na výrobu vyvýšených záhonov, nemala byť pôda s ošetreným drevom v priamom kontakte. Odporúčame vytvoriť medzi pôdou a drevom nepriepustnú bariéru napr. pomocou polyetylénovej fólie.

Je možné na impregnáciu prípravkami BOCHEMIT naniesť ďalší náter?

Po zaschnutí impregnácie sa povrchové vlastnosti dreva nemenia a je možné na impregnáciu aplikovať ďalšie bežne používané lazúrovacie alebo krycie nátery. Vzhľadom k širokej ponuke náterov doporučujeme odskúšať vybraný typ na skrytom mieste, aby ste zistili výsledný farebný vzhľad dreva. Ak sa rozhodnete pre ďalší náter, odporúčame zvoliť bezfarebnú variantu BOCHEMITU.

Je možné použiť impregnované drevo v interiéri?

Drevo ošetrené impregnačnými prostriedkami BOCHEMIT je možné použiť aj v obytných miestnostiach. Impregnované drevo však nesmie byť použité tam, kde by mohlo prísť do kontaktu s jedlom, krmivom alebo pitnou vodou. Impregnácia sa tiež nepoužíva na drevo slúžiace na výrobu detského nábytku a hračiek.

Má na výsledok impregnácie vplyv vlhkosť dreva?

Áno, drevo by malo byť pred impregnáciou vysušené. Veľmi zjednodušene platí, že čím viac vody drevo obsahuje, tým menej je schopné absorbovať impregnačný roztok.

Mám pred použitím impregnácie drevo ohobľovať?

U staršieho dreva je nutné odstrániť prach, predchádzajúce nátery a staré vrstvy skorodovaného dreva, pretože tie bránia zmáčaniu dreva impregnačnou látkou. Nové drevo nie je nutné hobľovať, do hobľovaného dreva vsakuje impregnačný roztok horšie než do nehobľovaného.

Môžem si drevo naimpregnovať svojpomocne?

Naimpregnovať drevo si môže každý sám, pretože prípravky na impregnáciu dreva sú voľne dostupné a aplikácia náterom je jednoduchá. Z našej výrobkovej rady k týmto účelom slúži najmä Bochemit Opti F+Bochemit Hobby. V prípade realizácie väčšej stavby odporúčame osloviť profesionálnych dodávateľov impregnovaného stavebného reziva. Pri profesionálnej ochrane drevených krovov a ďalšieho stavebného reziva sa používa predovšetkým máčanie, vákuo-tlaková impregnácia a injektáž. Sú to technológie, kedy ide o prenos látok do dreva pomocou hydrostatického alebo hydraulického tlaku.

Môžem zvýšiť účinnosť impregnácie tak, že použijem menej riedený roztok, tzn. väčšiu koncentráciu?

Optimálne riedenie koncentrátu je vždy odporúčané výrobcom na základe testov účinnosti impregnačného prípravku v nezávislom laboratóriu. Nemusí platiť, že čím je roztok koncentrovanejší, tým lepšie. Koncentrovanejší roztok môže zasychať na povrchu skôr, než stihne vsiaknuť do dreva.

Prečo býva impregnované drevo farebné?

Existuje viac farebných variant impregnačných prípravkov. BOCHEMIT sa vyrába bezfarebný, zelený a hnedý. Zmyslom farebných variant je iba rozlíšiť ošetrenú časť dreva od tej, ktorá ošetrená nebola. Sýtosť farby nevypovedá o množstve účinných látok v ošetrenom dreve.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť