Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Prečo impregnovať

Prečo by sme mali impregnovať drevo?

Prečo by sme mali impregnovať drevo?

Prečo by sme mali impregnovať drevo?

Drevo je prírodný materiál. Neošetrené drevo časom podlieha skaze, najčastejšie býva napadnuté drevokazným hmyzom. Ďalším významným nebezpečenstvom pre drevo sú drevokazné huby a plesne. Tie sa objavujú prevažne tam, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Ak je drevo ošetrené prípravkami BOCHEMIT pre preventívnu ochranu dreva, vydrží dlhšie zdravé a výrazne sa predĺži jeho životnosť.

Nepodceňujte pri stavbách alebo rekonštrukciách drevených objektov alebo  ich prvkov prevenciu proti napadnutiu biotickými škodcami. Pri správnom použití zaručujú prípravky BOCHEMIT profesionálnu a spoľahlivú ochranu dreva a predchádza sa tak možným komplikáciám a nákladom spojených s následnou sanáciou napadnutého dreva. Jednoduchú aplikáciu náterom, postrekom alebo máčaním navyše zvládne každý, takže aj neprofesionál si môže svojpomocne zabezpečiť ochranu dreva na profesionálnej úrovni.

Porovnanie nákladov na prevenciu a sanáciu


Prečo by sme mali impregnovať drevo?
Nestačí prirodzená odolnosť dreva proti škodcom?

Nestačí prirodzená odolnosť dreva proti škodcom?

Nestačí prirodzená odolnosť dreva proti škodcom?

Odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti drevokazným hubám nie je veľká, len dub je klasifikovaný ako trvanlivý, ostatné dreviny sú stredne alebo slabo trvanlivé.

Preto je potrebné drevo chrániť pred drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom tak, aby pre nich neboli vytvorené vhodné podmienky pre napadnutie dreva, najmä vlhkosť a teplota.

Nestačí prirodzená odolnosť dreva proti škodcom?
Nie je dostačujúca ochrana lakom alebo farbou na drevo?

Nie je dostačujúca ochrana lakom alebo farbou na drevo?

Nie je dostačujúca ochrana lakom alebo farbou na drevo?

Bežný krycí lak alebo farba sama o sebe drevo neochráni pred napadnutím väčšiny druhov drevokazného hmyzu. V dôsledku teplotných výkyvov dochádza k rozpínaniu a zmršťovaniu dreva, pri ktorom v krycom nátere vznikajú prasklinky.

Ak sú praskliny väčšie, je drevo bez impregnácie vystavené zvýšenému nebezpečenstvu napadnutia biotickými škodcami, ktorí môžu prasklinami prenikať do dreva.

Nie je dostačujúca ochrana lakom alebo farbou na drevo?
Ktoré drevené prvky rozhodne odporúčame chrániť proti drevokaznému hmyzu a hubám?

Ktoré drevené prvky rozhodne odporúčame chrániť proti drevokaznému hmyzu a hubám?

Ktoré drevené prvky rozhodne odporúčame chrániť proti drevokaznému hmyzu a hubám?

Použiť chemickú ochranu pre zvýšenie trvanlivosti dreva je vhodné, ak drevené prvky budú používané ako nosné, sú ťažko nahraditeľné alebo opraviteľné.

Riziko predstavujú chyby v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi alebo kondenzácii pár pri kolísaní teplôt, a ďalej vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká. V prípade vystavenia dreva poveternostným podmienkam (napr. priamy dážď) existuje ešte vyššie riziko napadnutia vďaka neustále zvýšenej vlhkosti.

Ktoré drevené prvky rozhodne odporúčame chrániť proti drevokaznému hmyzu a hubám?
Môžeme si drevo naimpregnovať sami svojpomocne?

Môžeme si drevo naimpregnovať sami svojpomocne?

Môžeme si drevo naimpregnovať sami svojpomocne?

Naimpregnovať drevo si môže každý sám.
Z radu BOCHEMIT na tieto účely slúžia najmä BOCHEMIT Opti F+BOCHEMIT Hobby, prípravky je možné aplikovať náterom.
V prípade realizácie väčšej stavby odporúčame osloviť profesionálneho dodávateľa impregnovaného stavebného reziva.Môžeme si drevo naimpregnovať sami svojpomocne?
© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť