Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Estetik
Estetik Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Ako chrániť moderné drevené stavby

Pri moderných drevostavbách by mala ochrana začínať už vhodným designom - projektom a voľbou trvanlivejších druhov dreva s vyššou odolnosťou voči biologickým škodcom. Základom kvality a dlhodobej životnosti budovy na báze dreva, drevostavby, sú najmä kvalitné suroviny a vhodné materiály.

Čisto konštrukčným riešením, a to aj pri použití trvanlivejších druhov dreva alebo drevných kompozitov sa nedá vždy dosiahnuť požadovanej dlhodobej životnosti a funkčnosti výslednej stavby. Riziko predstavujú chyby v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi alebo kondenzácii pár pri kolísaní teplôt, a ďalej vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká.

Pozor na zdroje vlhkosti, čo znamená obmedziť alebo úplne vylúčiť zdroje vlhkosti, ktorými môžu byť dažďová voda, vlhkosť v základoch stavby, vlhkosť v novostavbe alebo napríklad kondenzovaná voda. Dokonalá izolácia drevených konštrukcií od zdrojov vlhkosti je veľmi dôležitá.

  • Drevené konštrukcie a prvky, ktoré sú vystavené vonkajším vplyvom (drevené krytiny, rímsy, debnenie, okná, zábradlia, ploty a pod.) Musia mať detaily vyriešené tak, aby voda mohla z povrchu dreva čo najrýchlejšie odtekať a aby mohli dobre vysychať.
  • Ohrozenie dreva hmyzom môže nastať už pri vlhkosti dreva nad 10% a teplote nad 10 ° C, nebezpečenstvo ohrozenia dreva hubami nastáva, keď vlhkosť dreva (aj len prechodne) prekračuje 20%, nebezpečenstvo ohrozenia dreva plesňami nastáva, ak je vlhkosť povrchu dreva vyššia ako 25%.

Nepodceňujte teda pri stavbách alebo rekonštrukciách drevených objektov alebo prvkov prevenciu proti napadnutiu biotickými škodcami. Pri správnom použití zaručujú prípravky BOCHEMIT profesionálnu a spoľahlivú ochranu dreva a predchádza tak možným komplikáciám a nákladmi spojenými s následnou sanáciou napadnutého dreva. Jednoduchú aplikáciu náterom, postrekom alebo máčaním navyše zvládne každý, takže aj neprofesionál si môže svojpomocne zabezpečiť ochranu dreva na profesionálnej úrovni.

Ako vybrať správny prostriedok vám poradíme tu.

© ARSYLINE 2022
Upozornenie
Zavrieť