Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Bochemit vstúpil medzi elitu nemeckého drevárskeho priemyslu 10.4.2024

Aktuálne
Bochemit vstúpil medzi elitu nemeckého drevárskeho priemyslu

Píly v Nemecku s viac ako 25 000 zamestnancami spracovávajú najdôležitejšiu obnoviteľnú surovinu - drevo. Aby drevo slúžilo v interiéri aj exteriéri desiatky aj stovky rokov, je využívaná impregnácia. Preto je prirodzeným krokom naše zapojenie do nasledujúcich renomovaných nemeckých spolkov:

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (Nemecký spolkový zväz pilárskeho a drevárskeho priemyslu) obhajuje záujmy svojich členov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Zväz podporuje svojich 370 členských podnikov z celého Nemecka v otázkach neustáleho zlepšovania hospodárskych a politických rámcových podmienok pre využívanie dreva ako suroviny. Združenie vedie dialóg so zástupcami médií, obchodu, politiky a výskumu. Pri realizácii svojich cieľov sa nemecký pilársky a drevársky priemysel zasadzuje o ekologicky šetrné a hodnotné využívanie dreva ako materiálu a zdroja bioenergie.

Deutscher Holzschutzverband für Außenholzprodukte e.V. (Nemecká asociácia na ochranu dreva pre vonkajšie výrobky z dreva) združuje firmy zaoberajúce sa ochranou výrobkov z dreva určených na použitie v exteriéri (záhradníctvo, terénne úpravy, výstavba detských ihrísk, lesníctva a poľnohospodárstva, vinárstva a ovocinárstva alebo prvky protihlukových stien). Mnoho členov sú rodinné podniky, z ktorých niektoré sú už vedené druhou alebo dokonca treťou generáciou podnikateľov. Vďaka tomu majú členovia asociácie dlhoročné bohaté skúsenosti, z ktorých ťažia ich zákazníci.

Naše členstvo v tomto spolku a asociácii je odrazom nášho záväzku k udržateľnosti a kvalite vo využívaní dreva, a zdôrazňuje náš cieľ poskytovať našim zákazníkom prostredníctvom Bochemitu najlepšie možné služby a produkty.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť