Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Estetik
Estetik Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Máčanie

Máčanie

  • Spravidla sa vykonáva vo vhodných vodotesných vaniach. Pri ošetrení na kontinuálnych linkách sa ponorí každý kus dreva samostatne, čím sa smočí celý povrch prvku. Technologický čas ponorenia je zvyčajne niekoľko sekúnd a je daný nastavením rýchlosti chodu linky.
  • V prípade máčanie v klasických vaniach sa ošetruje zložený balík drevených prvkov, ktorý je celý pomocou hydraulického ramena aplikovaný pod hladinu. Jednotlivé vrstvy dreva v balíku je nutné oddeliť preložkami, aby bol každý prvok v balíku namočený zo všetkých strán, a tým bolo dosiahnuté jednoliateho ošetrenie celého povrchu dreva. Doba máčanie je zvyčajne niekoľko desiatok minút. Dlhodobým máčaním dlhším ako 24 hodín je možné zaistiť až polohĺbkovú ochranu. U dlhodobého máčanie je teda väčšia hĺbka prieniku - až 3 mm.
  • V prípade, že sú drevené prvky po impregnácii krátené rezaním, je nevyhnutné vykonať dodatočnú impregnáciu rezaných plôch náterom alebo postrekom. Odporúčame vykonávať pravidelné čistenie vaní s roztokom od zvyškov pilín, ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na kvalitu aplikačného roztoku.

© ARSYLINE 2022
Upozornenie
Zavrieť