Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Podporujeme záchranu pamiatok v Českej republike 28.1.2019

Aktuálne
Podporujeme záchranu pamiatok v Českej republike

Drevo je od nepamäti pre človeka základným stavebným materiálom. V ideálnych podmienkach nám môže slúžiť desiatky, stovky a v niektorých prípadoch aj tisíce rokov.

S hrdosťou obdivujeme um našich predkov pri pohľade na historické stavby a ďalšie cenné diela, ktorých je v Českej republike skutočne veľa. Vedľa hradov, zámkov a pevností to sú tiež kostoly, kláštory, kaplnky, fary, mestské domy a paláce, vidiecka ľudová architektúra, technické a priemyselné stavby, divadlá, múzeá, morové stĺpy, krížiky, božie muky a pod. Podľa evidencie Národného pamiatkového ústavu je ich približne 40 tisíc chránených ako nehnuteľná kultúrna pamiatka. Prostredníctvom výrobkov Bochemit venujeme nemalé úsilie účinnej preventívnej ochrane nového dreva pred škodcami rovnako ako sanácii napadnutých konštrukcií okrem iného aj u pamiatkových objektov.

A pretože nám nie je osud pamiatok ľahostajný, aj tento rok s radosťou pokračujeme v podpore projektov Institutu pro památky a kulturu. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá zaisťuje chod redakcie PROPAMÁTKY, vydáva rovnomenný časopis, prevádzkuje informačný odborový portál, organizuje konferencie, realizuje projekt financovania kultúrneho dedičstva MÁME VYBRÁNO, ponúka poradenstvo pri financovaní projektov v oblasti obnovy pamiatok a predstavuje zaujímavé miesta v rámci putovnej výstavy. Vážime si toho, že Inštitút je súčasne sociálny podnik a zamestnáva ľudí, ktorí sa vzhľadom na svoju zdravotnú situáciu ťažšie uplatňujú na trhu práce. Zachováva k nim individuálny prístup a rešpektuje ich potreby.

Prajeme Inštitútu aj redakcii spokojných čitateľov, rovnako ako návštevníkov konferencií, štedrých darcov a veľa zdaru v ich záslužnej práci.

© ARSYLINE 2021
Upozornenie
Zavrieť