Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Prednášali sme na Západočeskej univerzite v Plzni 22.1.2020

Aktuálne
Prednášali sme na Západočeskej univerzite v Plzni

Vďaka dlhodobej spolupráci s Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe sme mali možnosť prednášať na Fakulte aplikovaných vied Západočeskej univerzity (FAV ZČU) v Plzni.

Prednáška na tému "Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva" bola určená pre študentov odboru Stavieb a prebiehala v rámci predmetu Drevené konštrukcie II, ktorý vedie Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Študenti sa od nás dozvedeli, prečo je dôležité nepodceňovať pri novostavbách alebo rekonštrukciách nielen drevených objektov prevenciu proti napadnutiu škodcami (hmyz, huby, plesne) už vo fáze projekčnej prípravy, čo všetko brať do úvahy pri výbere impregnačných prostriedkov, aké faktory ovplyvňujú kvalitu vykonanej impregnácia a aké sú najnovšie trendy v chemickej ochrane dreva. To všetko v nadväznosti na praktické príklady a skúsenosti, ktoré sme v priebehu 50 rokov pôsobnosti v tomto odbore získali.

Absolventi študijného odboru Stavieb na FAV ZČU v Plzni získajú všeobecné stavebné vzdelanie v odbore pozemné stavby vedenej k samostatnému návrhu, zabezpečenie výstavby a použitia stavieb. Uplatnenie nájdu v oblasti projektovania, navrhovania, prípravy a realizácie stavieb a výroby stavebných hmôt. Veríme, že informácie, ktoré sme im odovzdali, im v ich budúce praxi budú užitočné.

© ARSYLINE 2020
Upozornenie
Zavrieť