Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Sanácia vyžaduje dôslednosť

Sanácia vyžaduje dôslednosť

Drevo napadnuté červotočom, fúzačom, drevomorkou, trámovkou či inými škodcami je nočnou morou každého staviteľa alebo vlastníka nehnuteľnosti.

  • Starostlivo prejdite drevené konštrukcie a prvky a urobte si predstavu o rozsahu poškodenia. Všímajte si viditeľných zmien na drevenej konštrukcii, napr. Zmien sfarbenia dreva, mokrých škvŕn, kôpok požerkov pod výletovými otvory, drevo môže byť v určitých miestach mäkšie, vo vzduchu je cítiť vlhkosť a huby.
  • Pre sanáciu dreva napadnutého drevokaznými hubami alebo hmyzom platia rovnaké zásady ako pri preventívnom ošetrení - drevo má mať nízku vlhkosť (do 20%). Pri chemickej ochrane konštrukcie tiež dbajte na ošetrenie ťažko dostupných miest.
  • Dôsledne odstráňte všetky časti napadnuté drevokaznou hubou. V prípade napadnutia hmyzom sa pokúste zistiť, či sa jedná o staré napadnutia alebo aktuálny stav. V prípade, že je hmyz aktívny, zvyčajne sú vidieť čerstvé požerky alebo larvy, treba napadnuté drevo odstrániť alebo zásadným spôsobom spevniť. Ak sa rozhodnete napadnutý prvok zachovať, je nevyhnutné v ňom škodcu zlikvidovať.
  • Odstráňte aj všetky nečistoty a staré nátery. Ošetriť je nutné nielen všetko drevo, ktoré pri sanácii v stavbe ponecháte, ale aj drevo, ktoré bude novo pridané. Aplikácia opakovaným náterom alebo postrekom je určite účinná, ale pre podporenie pôsobenia odporúčame v najviac postihnutých častiach aplikáciu injektážou.
  • Odporúčame tiež preventívne ošetriť všetky ostatné konštrukcie a naplánovať ďalšie preventívnu ochranu drevených prvkov.

Z vhodných prípravkov pre sanáciu je najlepšie staviť na BOCHEMIT Plus I a BOCHEMIT proti plesniam. A ďalej postupovať preventívne s využitím prostriedku BOCHEMIT Opti F+, BOCHEMIT QB Profi alebo BOCHEMIT Hobby.

Ak je rozsah nutnej sanácie veľký a škody zjavne nie ste schopní zvládnuť sami, obráťte sa na odborníkov a špecializované firmy.

To, čo hmyzu alebo hubám umožnilo drevo napadnúť, býva najčastejšie zvýšená vlhkosť. Zabezpečte teda dostatočné vetranie objektu a zbavte sa príčiny vlhnutia, napr. poškodenie strechy alebo zrážanie vlhkosti. Venujte pozornosť miestam kontaktu drevených prvkov s murivom a zaistite izoláciu proti vzlínaniu vody z muriva do dreva.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť