Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Estetik
Estetik Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Seminár Povrchovej úpravy dreva a drevených prvkov historických stavieb 27.11.2020

Aktuálne
Seminár Povrchovej úpravy dreva a drevených prvkov historických stavieb

Vo štvrtok 26. novembra sme prednášali o impregnácii dreva Bochemitom na on-line seminári Povrchovej úpravy dreva a drevených prvkov historických stavieb, ktorý usporiadala Spoločnosť pre technológie ochrany pamiatok - STOP. Ide o nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je hľadať spoločné umelecko-historické a technologické riešenia problémov starostlivosti o pamiatky.

Seminár bol určený pracovníkom pamiatkových ústavov, štátnej správy a územných samospráv, správcom pamiatkových objektov, reštaurátorom a konzervátorom, architektom a projektantom, študentom a učiteľom odborných škôl a ďalším záujemcom o ochranu pamiatok.

Okrem našej prednášky "Impregnácia dreva proti škodcom - od prevencie k sanácii" si mohli účastníci vypočuť informácie o povrchovej úprave dreva v kontexte histórie, praktických skúsenostiach so súčasnými povrchovými úpravami drevených prvkov z pozície akreditovanej skúšobne, o intumescentných protipožiarnych náteroch na drevo, o meraní hrúbky náterového systému na dreve, o schopnosti dreva prepúšťať kvapaliny, ale aj zamyslenie na tému,  úpadku remesla v pamiatkovej starostlivosti.

Všetky prednášky vrátane tej našej sú účastníkom k dispozícii aj vo vydanom zborníku.

© ARSYLINE 2022
Upozornenie
Zavrieť