Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Estetik
Estetik Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Zúčastňujeme sa celoživotného vzdelania projektantov 23.5.2018

Aktuálne
Zúčastňujeme sa celoživotného vzdelania projektantov

V spolupráci s Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT) sme pripravili seminár na tému "Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva", ktorý je zaradený do programu celoživotného vzdelávania ČKAIT. Prvé dva semináre sa uskutočnili v máji v Ústí nad Labem a Hradci Králové.

Účastníci sa dozvedeli, okrem iného, odpovede na otázky, prečo nepodceňovať pri novostavbách alebo rekonštrukciách nielen drevených objektov prevenciu proti napadnutiu škodcami (hmyz, huby, plesne) už vo fáze projekčnej prípravy, aký je vývoj legislatívy v oblasti impregnácie dreva, čo všetko brať do úvahy pri výbere impregnačných prostriedkov alebo aké sú najnovšie trendy v chemickej ochrane dreva. Naši odborníci sa venovali tiež vysvetleniu základných pojmov v oblasti ochrany dreva, registrácii chemických prostriedkov, certifikácii, typovému označeniu, spektre účinnosti a životnosti vykonanej ochrany.

Pri diskusii sa ukázali ako veľmi cenné informácie o spôsoboch impregnácie, podľa čoho voliť impregnačný prostriedok či naše praktické rady a skúsenosti, ktoré sme v priebehu 50 rokov pôsobnosti v tomto odbore získali.

V priebehu roka 2018 uskutočníme tento seminár aj v spolupráci s regionálnymi kanceláriami ČKAIT v Prahe, Brne, Ostrave, Českých Budějoviciach, Karlových Varoch a Liberci.

© ARSYLINE 2022
Upozornenie
Zavrieť