Opti F+
Original
Hobby
QB Profi
Bochemit BS 52
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop M
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

Ako predĺžiť životnosť dreva

Základom je vždy prevencia. Preventívne opatrenia na ochranu dreva sú v zásade dvojakého typu - konštrukčné a chemické. Princípom konštrukčnej ochrany dreva je eliminácia priameho pôsobenia vlhkosti. Vlhkosť v drevených krovoch nemá nepresiahnuť 20 %, čo možno dosiahnuť správnou konštrukciou krovov s dostatočným odvetrávaním. Obvodové steny stavby s vonkajšími drevenými prvkami ochráni dostatočný presah strechy a zvod dažďovej vody. Dôležité je tiež skladať drevené prvky tak, aby neumožňovali vode zatiecť do ich škár. Drevené konštrukcie a prvky vystavené vonkajším vplyvom (drevené krytiny, rímsy, debnenie, okná, zábradlia, ploty, pergoly apod.) Musia mať dobre vyriešené detaily predovšetkým tak, aby voda mohla z povrchu dreva čo najrýchlejšie stekať a aby mohli vysychať.

Ak je konštrukčne drevo chránené, máme tu škálu prípravkov BOCHEMIT pre preventívnu ochranu dreva proti škodcom.
Vybrať správny prípravok vám pomôžeme
 tu.

Životnosť vykonanej ochrany prípravkami BOCHEMIT je pre drevo použité v interiéri časovo neobmedzená, pri dreve v exteriéri minimálne 10 rokov. Potom sa odporúča vykonať kontrolu stavu ochrany (ideálne v dvojročných intervaloch).

Ochrana lakom alebo farbou na drevo nie je dostatočná. Bežný krycí lak alebo farba sama o sebe drevo neochráni pred napadnutím väčšiny druhov drevokazného hmyzu. V dôsledku teplotných výkyvov dochádza k rozpínaniu a zmršťovaniu dreva, pri ktorom v krycom nátere vznikajú prasklinky. Ak sú praskliny väčšie, je drevo bez impregnácie vystavené zvýšenému nebezpečenstvu napadnutia biotickými škodcami, ktorí môžu prasklinami prenikať do dreva.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť