Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

BOCHEMIT ANTIFLASH získal ocenenie Profesijnej komory požiarnej ochrany Českej republiky 1.6.2019

Aktuálne
BOCHEMIT ANTIFLASH získal ocenenie Profesijnej komory požiarnej ochrany Českej republiky

Prezídium Profesijnej komory požiarnej ochrany Českej republiky (PKPO) tradične vyhlasuje prestížnu súťaž členov Komory "Zlatý plameň". Za rok 2018 získal v kategórii Produkt roku 2018 toto ocenenie náš BOCHEMIT Antiflash.  

Päťčlenná hodnotiaca komisia (predsedom tejto komisie je člen prezídia PKPO, podpredsedom je zástupca GR HZS ČR alebo člen prezídia PKPO a ostatní členovia komisie sú tvorení zástupcovia jednotlivých sekcií komory) posudzovala okrem technických parametrov, vyhovenie náročným testom na výrobok a certifikáciu najmä jeho význam a prospešnosť z hľadiska požiarnej ochrany, pôvodnosť riešenia a ekonomickú výhodnosť a dostupnosť. 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže "Zlatý plameň 2018" prebehlo na valnom zhromaždení PKPO 22. mája v Prahe. Z rúk zástupcov Komory prevzala pamätné trofej Zlatého plameňa a diplom pre BOCHEMIT Antiflash pani Lenka Plevová, technická a produktová manažérka Bochemie wood care, s.r.o.

Tohto ocenenie si veľmi vážime, pretože BOCHEMIT Antiflash ako produkt pre profesionálne použitie posudzovali skutoční profesionáli. Súčasne ho berieme nielen ako ocenenie našej dlhodobej práce, veď drevo chránime už viac ako 50 rokov a prípravkami na zníženie reakcie dreva na oheň to vlastne všetko začalo. Je to pre nás predovšetkým záväzok pokračovať s nadšením v aplikácii najnovších poznatkov výskumu a vývoja do inovovaných alebo nových výrobkov tak, aby naďalej vyhovovali stále vyšším požiadavkám nielen na kvalitu, technické a legislatívne parametre, ale boli aj v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a ochranou životného prostredia.

© ARSYLINE 2020
Upozornenie
Zavrieť