Opti F +
QB Hobby
QB Profi
Estetik
Bluestop M
Forte Profi
Crackstop
Plus I
Antiflash
Pyro
E-shop

O impregnácii v praxi sme prednášali budúcim odborníkom 22.5.2019

Aktuálne
O impregnácii v praxi sme prednášali budúcim odborníkom

Radi sme využili ponuky Stredného odborného učilišťa stavebnéhov Opave, aby sme učňov a študentov odborov Tesár a Operátordrevárskej a nábytkárskej výroby zoznámili v rámci učebného bloku týkajúcehosa impregnácie dreva s našimi praktickými skúsenosťami v tomtoodbore.

So študentmitretích ročníkov sme diskutovali najmä otázky prečo vôbecdrevo impregnovaťpodľa čohozvoliť správny impregnačný prípravok, aké sútriedy použitia dreva, metódy impregnácie a akéfaktory ovplyvňujú kvalitu vykonanej impregnácie. Študentov zaujala oi. otázka vákuovo-tlakovej impregnácie. Svoje teoretickévedomosti z výučby si tak prepojili s praxou.

Absolventi SOUS Opava nájdu uplatnenie v piliarskej výrobe, pri výrobe konštrukčných dosiek, privýrobe nábytku, pri stavebno stolárskej a tesárskej výrobe a pod.Kvalitná výučba a intenzívna a úzka spolupráca s partnermiz odboru prispieva ku skutočnosti, že sú veľmi žiadaní podnikateľmia firmami pre práce s klasickými i modernými technológiamia poznatkami.

© ARSYLINE 2021
Upozornenie
Zavrieť